Khách hàng
Hạng Mục Thi Công (100 phòng khách sạn ):

- Tư vấn thiết kế toàn bộ hệ thống điện nhẹ ELV.

- Triển khai toàn bộ hệ thống Mạng & Wifi.

- Hệ thống camera IP vision.

- Hệ thống truyền hình số Full HD trên nền tảng IP TV của LG, SamSung.

- Hệ thống âm thanh Toa.

- Hệ thống tổng đài Voice Ip.

- Đào tạo IT vận hành hệ thống.

- Cho thuê dịch vụ IT Part-Time.

Mr. Hiếu

CEO