Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống CNTT

Tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống công nghệ thông tin

Dịch vụ cho thuê IT Outsourcing

Dịch vụ cho thuê IT Outsourcing

Đào tạo Quản trị mạng

Đào tạo Quản trị mạng

Giờ mở cửa

T2 - CN: 8AM - 5PM

© 2022 Công ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Công Nghệ HKT
Thiết kế và phát triển bởi SweetSoft JSC