Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống CNTT

Tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống công nghệ thông tin

Dịch vụ cho thuê IT Outsourcing

Dịch vụ cho thuê IT Outsourcing

Đào tạo Chuyên viên Quản trị mạng

Học chuyên ngành công nghệ thông tin thì nên theo lựa chọn phát triển theo hướng Lập trình hay Quản trị mạng (mạng truyền thông)? Làm sao để biết mình phù hợp với công việc nào!

Giờ mở cửa

T2 - CN: 8AM - 5PM

© 2022 Công ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Công Nghệ HKT
Thiết kế và phát triển bởi SweetSoft JSC