Tin tứcGrandStream Việt Nam đào tạo các giải pháp về tổng đài cho HKT Solutions

Ngày 21/10/2020 vừa qua,  tại Trụ sở Công ty HKT Solutions. Đội ngũ kỹ thuật HKT Solutions đã được cập nhật các giải pháp công nghệ mới về tổng đài VOIP, theo chương trình của hãng GrandStream.

Một vài hình ảnh của khóa đào tạo