CCNA

CCNA

CCNA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ MẠNG (CCNA+)          

Học thực , mới có năng lực thực;
Chỉ có năng lực thực, mới có thể làm thực;
Chỉ có thể làm thực, mới có thể tạo ra giá trị thực;
Chỉ có tạo ra giá trị thực, mới có thể sống thực.

1. Thời lượng:

- 42 buổi, mỗi buổi từ 2,5 - 3 giờ;

- Hơn 70% thời gian thực hành trên thiết bị chính hãng, hiện đại;

- Giáo trình giảng dạy chuẩn quốc tế và được cập nhật các công nghệ mới nhất;

- Được thực hành miễn phí ngoài giờ;

- Đảm bảo thi đậu quốc tế sau khi hoàn tất khóa học;

- Đảm bảo học viên hoàn toàn đủ tự tin, kiến thức để có thể quản trị tốt hệ thống mạng của các công ty;

- Giảng dạy theo phương pháp hiện đại: hỏi đáp, thảo luận, thuyết trình, sử dụng các mô hình thực tế để minh họa bài giảng, rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm.

2. Mục tiêu khóa học:

✔️ Tập trung vào việc cung cấp các kỹ năng và những kiến thức cần thiết để người học có thể  nắm bắt được mô hình mạng trong thực tế triển khai như thế nào. Đồng thời có thể thiết lập, vận hành và xử lý sự cố cho những môi trường mạng của các doanh nghiệp;

✔️ Qua khóa học sẽ giúp học viên có thể tự tin trong việc cấu hình các thiết bị SWITCH, ROUTER  của Cisco cũng như của các hãng khác. Học viên có thể thiết lập các kết nối ra môi trường mạng diện rộng (WAN) , và triển khai bảo mật trên môi trường mạng;

✔️ Sau khóa học, học viên hoàn toàn đủ tự tin trong việc vận hành hệ thống mạng tại các doanh nghiệp và đủ khả năng lấy chứng chỉ quốc tế CCNA của CISCO.

3. Chương trình dành cho những ai?
Chương trình dành cho những kỹ thuật viên mạng, những người chịu trách nhiệm cấu hình và hỗ trợ vận hành mạng. Bên cạnh đó chương trình cũng hướng vào các đối tượng là các nhà quản lý, các người bán sản phẩm, họ là những người muốn trang bi thêm những kiến thức về mạng. Chương trình cũng hướng tới các đối tượng đang muốn đạt đựơc các chứng chỉ có giá trị quốc tế như CCENT, CCNA, và các chứng chỉ cao hơn của Cisco. Đảm bảo học viên hoàn toàn đủ tự tin về khả năng kiến thức đáp ứng tốt nhu cầu công việc trong lĩnh vực quản trị hạ tầng mạng.  

4. Kiến thức cần trang bị:
Học viên cần có một số kiến thức cơ bản về mạng và mong muốn học về cách sử dụng và cấu hình thiết bị mạng Cisco và chuẩn bị kiến thức để thi chứng chỉ quốc tế CCNA; 
Học viên có khả năng đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh.

5. Nội dung học:

Bài 1: Review lại các đơn vị dữ liệu của Mô hình OSI, hiểu được việc trao đổi dữ liệu giữa hai máy trạm trên mạng. Giới thiệu tổng thể về một hệ thống mạng trong thực tế bao gồm những thành phần chính nào. Chức năng nhiệm vụ của từng thành phần;

Bài 2: Địa chỉ IP (Ip Intro, Subnet/Subnet Mark, VLSM/Summary ) và tất cả các dạng bài tập liên quan đến địa chỉ IP;

Bài 3: Giới thiệu tổng thể Switch bao gồm cách làm việc, hoạt động của switch, Hướng dẫn cấu hình cơ bản cho switch;

Bài 4: Cấu hình Telnet – Cdp – SSH – Port security và recovery password trên switch;

Bài 5: Giới thiệu tổng thể Router bao gồm chức năng, các thành phần, cách làm việc, các phương pháp cấu hình router, cấu hình cơ bản của router;

Bài 6: Cấu hình Telnet – Cdp – SSH trên router;

Bài 7:  Recovery pasword cho cisco IOS (router, switch). Hướng dẫn  upload IOS cho router, switch;

Bài 8: Giới thiệu về định tuyến  - cấu hình định tuyến tĩnh static route, default route, IP SLA;

Bài 9: Cấu hình dịch vụ DHCP – DHCP relay agent trên router, ARP - Lab ôn tập;

Bài 10: Tìm hiểu về Vlan – Trunk – VTP;

Bài 11: Cấu hình routing Inter-Vlan trên router và switch;

Bài 12: Tìm hiểu về công nghệ chống loop, dự phòng Spanning tree;

Bài 13: Tìm hiểu công nghệ etherchannel switch, router;

Bài 14: Giới thiệu về định tuyến động Dynamic Routing RIP version 2 (cách việc, các cơ chế xử lý);

Bài 15: Giới thiệu về định tuyến động OSPF (cách làm việc, các cơ chế xử lý);

Bài 16: Giới thiệu về định tuyến động EIGRP (cách làm việc, các cơ chế xử lý);

Bài 17: Giới thiệu về ACL ( access control list);

Bài 18: Giới thiệu về NAT (Network Adress Translation );

Bài 19: Giới hiệu hệ thống mạng HA (Stackable, HSRP, VRRP, GLBP v.v );

Bài 20: Tìm hiểu về các công nghệ kết nối Wan hiện tại (DSL, FTTH, Megawan, LeadLine v.v) và lab cấu hình leadline Point to Point;

Bài 21: Giới thiệu công nghệ xDSL – cấu hình PPPOE trên router cisco;

Bài 22: Cấu hình VPN IP Sec site to site;

Bài 23: Cấu hình VPN client to site (easy vpn);

Bài 24: Cấu hình VPN tunnel GRE cho kết nối Megawan;

Bài 25: Giới thiệu về wireless- cấu hình wireless trên thiết bị Cisco cũng như các hãng khác;

Bài 26:  Giới thiệu Ipv6;

Bài 27: Lab tổng hợp triển khai một hệ thống mạng Thực tế cho 1 công ty, khách sạn, resort v.v…

+ THÔNG TIN KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TỚI: → Xem tại đây

+ THAM KHẢO KHÓA HỌC KHÁC:

Chia sẻ ngay:
Giờ mở cửa

T2 - CN: 8AM - 5PM

© 2022 Công ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Công Nghệ HKT
Thiết kế và phát triển bởi SweetSoft JSC