Khách hàng
Hạng Mục Thi Công (200 phòng khách sạn ):

- Tư vấn thiết kế toàn bộ hệ thống điện nhẹ ELV

- Triển khai toàn bộ hệ thống Mạng & Wifi.

- Hệ thống camera IP vision.

- Hệ thống truyền hình số Full HD trên nền tảng iptv của LG, SamSung.

- Hệ thống âm thanh Toa.

- Hệ thống tổng đài Voice Ip: Grandstream.

- Đào tạo IT vận hành hệ thống.

Mr. Hiếu

CEO