Khách hàng
Hạng Mục Thi Công (1000 phòng khách sạn, căn hộ, condotel ):
- Tư vấn thiết kế toàn bộ hệ thống điện nhẹ ELV.
- Triển khai toàn bộ hệ thống Mạng & Wifi.
- Hệ thống camera IP vision.
- Hệ thống truyền hình số Full HD trên nền tảng iptv của LG, SamSung.
- Đầu tư cho thuê toàn bộ hệ thống mạng & wifi, camera ...
- Cho thuê dịch vụ IT Part-Time.

Mr. Hiếu

CEO