Tin tức14 giao thức mạng phổ biến bạn nên biết

Giao thức mạng là gì?

Đơn giản mà nói thì giao thức mạng như một bộ quy tắc, mà chúng phải tuân theo những quy tắc bắt buộc đó. Nó giống như những tiêu chuẩn và chính sách chính thức và gộp lại, tạo nên những quy tắc đó. Các giao thức mạng này nhằm thực hiện những hành động, chính sách và giải quyết vấn đề từ đầu đến cuối giúp quá trình giao tiếp mạng hoặc dữ liệu diễn ra kịp thời.

giao-thuc-mang-pho-bien-21-2

Giao thức mạng bao gồm trong đó có sự liên kết giữa máy tính, router, máy chủ và các thiết bị hỗ trợ mạng khác khi chúng muốn giao tiếp với nhau. Để đảm bảo quá trình giao tiếp dữ liệu/mạng diễn ra suôn sẻ thì các giao thức mạng luôn phải được xác nhận và cài đặt bởi người gửi và người nhận.

14 loại giao thức mạng phổ biến mà bạn cần biết

1. Internet Protocol Suite

- Internet Protocol Suite hay còn gọi là bộ giao thức liên mạng. Giao thức này là tập hợp các giao thức thực thi protocol stack (chồng giao thức) mà Internet chạy trên đó.

- Cũng có thể gọi giao thức này là giao thức TCP/IP. Chúng đều là những giao thức quan trọng trong Internet Protocol Suite. TCP- Transmission Control Protocol và IP - Internet Protocol. Và cũng có thể hiểu Internet Protocol Suite tương tự như mô hình OSI nhưng giữa chúng vẫn có sự khác biệt chứ không phải hoàn toàn giống nhau.  Ở các lớp (layer) không phải lớp nào cũng đều tương ứng tốt.

2. Protocol Stack

Protocol Stack (Chồng giao thức) là hình thức cài đặt phần mềm cho một bộ giao thức mạng máy tính. Chúng là là tập hợp đầy đủ các lớp giao thức và chúng hoạt động cùng nhau để cung cấp khả năng kết nối mạng đến các thiết bị khác.

3. Transmission Control Protocol (TCP)

- Transmission Control Protocol (TCP) là giao thức điều khiển truyền vận. Chúng là giao thức cốt lõi của Internet Protocol Suite (bộ giao thức liên mạng). Với nhiệm vụ thực thi mạng, bổ sung cho Internet Protocol. Giao thức này đảm bảo chuyển giao dữ liệu tới nơi nhận một cách đáng tin cậy và đúng thứ tự.

- TCP còn cung cấp một phương thức phân phối đáng tin cậy một luồng octet. Là luồng khối dữ liệu có kích thước 8 bit, TCP còn phân biệt giữa dữ liệu của nhiều ứng dụng khác nhau.

giao-thuc-mang-pho-bien-27

4. Internet Protocol (IP)

- Internet Protocol (IP) còn được gọi là giao thức Internet và chúng là giao thức chính trong Internet protocol suite. Với khả năng chuyển tiếp dữ liệu qua mạng và giúp thiết lập internet thông qua việc định tuyến  của Internet Protocol.

- IP cung cấp một dịch vụ gửi dữ liệu không đảm bảo  nên gói dữ liệu có thể đến nơi mà không còn nguyên vẹn, nó có thể đến không theo thứ tự. IP rất thông dụng trong mạng internet  ngày nay. Giao thức tầng mạng thông dụng nhất ngày nay là Ipv4 hoặc Ipv6.

5. Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) - Giao thức truyền tải siêu văn bản. Chúng là một trong năm giao thức chuẩn của mạng Internet. Giao thức này dùng để liên hệ thông tin giữa máy cung cấp dịch vụ (Web server) và Máy sử dụng dịch vụ (Web client). Chúng hoạt trông  trong mô hình Client/Server dùng cho World Wide Web(www)

6. File Transfer Protocol (FTP)

- File Transfer Protocol (FTP) - Giao thức truyền tập tin. Và hướng được dùng để trao đổi tập tin qua mạng lưới truyền thông dùng giao thức TCP/IP .

- Cổng mặc định của FTP là 20/21.

giao-thuc-mang-pho-bien-23

7. Secured Shell (SSH)

- Secured Shell (SSH) là một giao thức mạng dùng để thiết lập kết nối mạng một cách bảo mật. SSH hoạt động ở lớp trên trong mô hình phân lớp TCP/IP. Có thể nói SSH là phương thức chính được sử dụng để quản lý các thiết bị mạng một cách an toàn ở cấp lệnh. Nó được thay thế cho Telnet vì tính bảo mật an toàn hơn.

- Cổng mặc định của SSH là 22.

8. Telnet

- Telnet (Terminal Network) là phương thức chính được sử dụng để quản lý các thiết bị mạng ở cấp lệnh. Hay chúng được dùng trên các kết nối với internet hoặc các kết nối tại mạng máy tính cục bộ LAN.  

- Cổng mặc định của Telnet là 23.

9. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

- Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) - giao thức truyền tải thư tín đơn giản, là một chuẩn truyền tải thư điện tử qua mạng internet. Chúng có chức năng chính là chuyển email từ mail server nguồn đến mail server đích và chuyển email từ người dùng cuối sang hệ thống mail.

- Cổng mặc định của SMTP là 25 và cổng SMTPS (được bảo mật) là 465

giao-thuc-mang-pho-bien-26

10. Domain Name System (DNS)

- Domain Name System (DNS)- hệ thống phân giải tên miền. Hệ thống này là một hệ thống cho phép thiết lập tương ứng giữa địa chỉ IP và tên miền trên internet.  Nhờ giao thức này nên có thể chuyển đổi tên miền thành địa chỉ IP.

- Cổng mặc định của DNS là 53.

giao-thuc-mang-pho-bien-22

11. Post Office Protocol phiên bản 3 (POP 3)

- Post Office Protocol phiên bản 3 (POP3) là một giao thức tầng ứng dụng, dùng để lấy thư điện từ từ server mail, thông qua kết nối TCP/IP. Trong phiên bản 3 này cho phép client lấy nội dung hoàn chỉnh từ hộp thư của server và xóa nội dung khỏi server đó.

- Cổng mặc định của POP3 là 110 và cổng POP3 bảo mật là 995.

12. Internet Message Access Protocol (IMAP)

- Internet Message Access Protocol (IMAP) là giao thức chuẩn mạng Internet được sử dụng bởi các ứng dụng email để truy xuất thư email từ máy chủ thư qua kết nối TCP/IP. IMAP không xóa nội dung khỏi hộp thư của máy chủ.

- Cổng mặc định của IMAP là 143 và cổng IMAP bảo mật là 993.

13. Simple Network Management Protocol (SNMP)

Simple Network Management Protocol (SNMP) là một tập hợp các giao thức không chỉ cho phép kiểm tra các thiết bị mạng như router, Switch, Server... vận hành mà còn hỗ trợ vận hành các thiết bị này một cách tối ưu. Chức năng SNMP là  giám sát, cấu hình và điều khiển các thiết bị mạng từ xa. SNMP trap cũng có thể được cấu hình trên các thiết bị mạng nhằm thông báo khi có hoạt động cụ thể.

Cổng mặc định của SNMP là 161/162.

14. Hypertext Transfer Protocol over SSL/TLS (HTTPS)

- Hypertext Transfer Protocol over SSL/TLS (HTTPS) là một giao thức kết hợp giữa giao thức HTTP và giao thức bảo mật SSL hay TLS cho phép trao đổi thông tin một cách bảo mật trên Internet.

- Cổng mặc định của HTTPS là 443.

giao-thuc-mang-pho-bien-25

🌎 hktsolutions.vn


Bài viết gần đây

Mr. Hiếu

CEO