MCSA

MCSA

MCSA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MICROSOFT (MCSA)      

Học thực , mới có năng lực thực; 
Chỉ có năng lực thực, mới có thể làm thực; 
Chỉ có thể làm thực, mới có thể tạo ra giá trị thực; 
Chỉ có tạo ra giá trị thực, mới có thể sống thực.

1. Thời lượng:

- Khoảng 42 buổi, mỗi buổi 3 giờ;

- Hơn 70% thời gian thực hành trên thiết bị chính hãng, hiện đại;

- Giáo trình giảng dạy chuẩn quốc tế và được cập nhật các công nghệ mới nhất;

- Được thực hành miễn phí ngoài giờ;

- Đảm bảo thi đậu quốc tế sau khi hoàn tất khóa học;

- Đảm bảo học viên hoàn toàn đủ tự tin, kiến thức để có thể quản trị tốt hệ thống mạng của các công ty;

- Giảng dạy theo phương pháp hiện đại: hỏi đáp, thảo luận, thuyết trình, sử dụng các mô hình thực tế để minh họa bài giảng, rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm.

2. Mục tiêu khóa học:   
Hoàn tất chương trình, học viên đủ khả năng để:

✔️ Cài Đặt, Vận Hành, Bảo Trì Hệ Thống Mạng Máy Tính Trên Nền Tảng Microsoft Windows Server 2012;

✔️ Trở thành Chuyên Gia trong lãnh vực "An Ninh Mạng Máy Tính";

✔️ Vượt qua các Kỳ Thi Quốc Tế do Microsoft Tổ Chức để nhận Chứng Chỉ MCSA 2012 (Microsoft Certified Solution Associate) có Giá Trị Toàn Cầu.    

3. Chương trình dành cho những ai?   
Chương trình dành cho những kỹ thuật viên mạng, những người chịu trách nhiệm cấu hình và hỗ trợ vận hành mạng. Bên cạnh đó chương trình cũng hướng vào các đối tượng là các nhà quản lý, các người bán sản phẩm, họ là những người muốn trang bi thêm những kiến thức về mạng. Chương trình cũng hướng tới các đối tượng đang muốn đạt đựơc các chứng chỉ có giá trị quốc tế như MCSA, MCSE các chứng chỉ cao hơn của Microsoft. Đảm bảo học viên hoàn toàn đủ tự tin về khả năng kiến thức đáp ứng tốt nhu cầu công việc trong lĩnh vực quản trị mạng.    

4. Kiến thức cần trang bị:

- Học viên cần có một số kiến thức cơ bản về mạng, đã học Mạng Căn Bản hoặc đã có kiến thức tương đương;

- Học viên có khả năng đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh.

5. Nội dung học:

MODULE 1 – MẠNG CĂNG BẢN VÀ WINDOWS 8

- Các mô hình network, mô hình OSI;

- Các loại Protocol, Protocol TCP/IP và cách định địa chỉ;

- Một số lệnh cơ bản về IP (ping, ipconfig, nslookup, arp...);

- Thực hành bấm cable UTP;

- Cấu hình Windows 8;

MODULE 2 – EXAM 70-410: INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2012

Lab 01: Triển khai cài đặt hệ điều hành WINDOWS SERVER 2012

1. Cài đặt hệ điều hành Windows Server 2012 Datacenter(GUI);

2. Cài đặt Hệ điều hành Windows Server 2012 Datacenter (ServerCore);

3. Cấu hình NIC Teaming trên Windows Server 2012.

Lab 02: Triển khai dịch vụ Active Directory

1. Nâng cấp máy chủ Windows Server 2012 lên Domain Controller và Join Domain;

2. Nâng cấp máy chủ Windows Server 2012 (Server Core) lên Domain Controller và Join Domain;

3. Cài đặt và cấu hình Additional Domain Controller;

4. Cài đặt và cấu hình Child Domain.

Lab 03: Cấu hình các đối tượng trên Active Directory

1. Tạo và cấu hình tài khoản trên Domain Controller;

2. Tạo OU, Group, User và cấu hình ủy quyền quản trị OU.

Lab 04: Làm việc với PowerShell

1. Tạo OU, tài khoản người dùng và nhóm thông qua PowerShell;

2. Sử dụng Powershell Script để tạo tài khoản người dùng với số lượng lớn.

Lab 05: Network Monitor

Cài đặt Tool Network Monitor 3.4 & Giám sát lưu lượng mạng.

Lab 06: Cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP

1. Cài đặt và cấu hình quản lý DHCP Server kết hợp với AD; 

2. Cài đặt và cấu hình DHCP Relay Agent;

3. Sao lưu và khôi phục DHCP Server.

Lab 07: Cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS

1. Cài đặt và cấu hình DNS Server;

2. Cấu hình dịch vụ Backup DNS.

Lab 08: Cấu hình quản lý ổ đĩa

1. Cài đặt và cấu hình ổ đĩa cứng;

2. Cấu hình RAID 0 , 1 , 5;

3. Cấu hình Redundant Storage Space.

Lab 09: Phân quyền và chia sẽ dữ liệu

1. Cấu hình và phân quyền chia sẻ dữ liệu;

2. Cấu hình Shadow Copies và Windows Server Backup;

3. Cấu hình Offline Files.

Lab 10: Triển khai chính sách Group Policy

1. Triển khai chính sách GPO cơ bản;

2. Giám sát tệp tin và bắt xóa file;

3. Triển khai chính sách (GPO) giới hạn sử dụng phần mềm.

MODULE 3 – EXAM 70-411: ADMINISTERING WINDOWS SERVER 2012

Lab 01: Triển khai Windows Deployment Services

1. Cài đặt và cấu hình Windows Deployment Services (WDS);

2. Triển khai cài đặt Windows 8 tự động qua mạng LAN.

Lab 02: Triển khai dịch vụ Internet Information Services

1. Cấu hình IIS với Single Website;

2. Cấu hình IIS Multi Website kết hợp với DNS Server;

3. Sử dụng Active Directory Certificate Services để bảo mật Web Server.

Lab 03: Triển khai dịch vụ Active Directory (Tiếp)

1. Triển khai cài đặt và cấu hình RODC;

2. Cấu hình AD DS snapshots;

3. Khôi phục tài khoản người dùng bằng Active Directory Recycle Bin.

Lab 04: Chính sách tài khoản người dùng

1. Cấu hình chính sách khóa tài khoản người dùng;

2. Cấu hình chính sách “Fine-grained Password” cho từng phòng ban.

Lab 05: Cấu hình Map Network Drive, Map Printer bằng VBSCRIPT

Cấu hình Map Network Drive, Map Printer bằng VBSCRIPT.

Lab 06: Cấu hình Folder Redirection

Cấu hình Folder Redirection.

Lab 07: Triển khai cài đặt và cấu hình dịch vụ VPN Server

1. Triển khai cấu hình dịch vụ VPN Server (Client to Site);

2. Triển khai cài đặt và cấu hình dịch vu VPN ( Site to Site );

3. Triển khai cài đặt và cấu hình dịch vụ VPN Server (Client to Site) –SSTP.

Lab 08: Triển khai dịch vụ Network Policy Server

1. Triển khai cài đặt và cấu hình dịch vụ VPN Server kết hợp với RADIUS;

2. Triển khai cài đặt và cấu hình dịch vụ VPN Server kết hợp với NPS;

3. Triển khai cài đặt và cấu hình dịch vụ VPN Server kết hợp với RADIUS và NPS.

Lab 09: Triển khai dịch vụ Network Access Protection

1. Triển khai cài đặt và cấu hình dịch vụ NAP DHCP;

2. Triển khai cài đặt và cấu hình dịch vụ NAP VPN.

Lab 10: Triển khai dịch vụ File Services

1. Cấu hình Quota, File Screening và Tạo thống kê lưu trữ;

2. Triển khai cài đặt và cấu hình dịch vụ DFS (Distributed File System);

3. Đồng bộ dữ liệu trên 2 Server sử dụng DFS Replication.

Lab 11: Cấu hình mã hóa File, Auditing nâng cao

1. Cấu hình mã hóa File;

2. Cấu hình Auditing nâng cao.

MODULE 4 – EXAM 70-412: CONFIGURING ADVANCED WINDOWS SERVER 2012 SERVICES

Lab 01: Triển khai cấu hình dịch vụ mạng nâng cao

1. Cài đặt và cấu hình DHCP Failover;

2. Cấu hình thiết lập DNS nâng cao.

Lab 02: Triển khai cấu hình File Services nâng cao

1. Cấu hình iSCSI Storage;

2. Cấu hình cơ sở hạ tầng phân loại tập tin.

Lab 03: Triển khai cấu hình Dynamic Access Control

1. Cấu hình Dynamic Access Control (DAC).

Lab 04: Triển khai cấu hình AD DS nâng cao

1. Triển khai Child Domains trong AD DS;

2. Thực hiện Trust Forest;

3. Cấu hình Active Directory Domain Services Sites and Replication.

Lab 05: Triển khai dịch vụ Active Directory Rights Management Services    

Cấu hình Active Directory Rights Management Services;

Lab 06: Triển khai dịch vụ Direct Access Server

Cài đặt và cấu hình Direct Access Server.

Lab 07: Triển khai Network Load Balancing

Triển khai Network Load Balancing.

Lab 08: Triển khai Failover Clustering

Cấu hình Failover Clustering.

Lab 09: Sao lưu và phục hồi dữ liệu sử dụng Windows Server Backup

Sao lưu và phục hồi dữ liệu sử dụng Windows Server Backup.

MODULE 5 – TĂNG CƯỜNG CHUYÊN ĐỀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG DOANH NGHIỆP      

Lap cuối khóa: Tổng hợp kiến thức Thiết kế, Cài đặt, Quản trị Hệ thống Mạng cho Doanh Nghiệp theo mô hình thực tế.

+ THAM KHẢO KHÓA HỌC KHÁC:

Chia sẻ ngay:
Giờ mở cửa

T2 - CN: 8AM - 5PM

© 2022 Công ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Công Nghệ HKT
Thiết kế và phát triển bởi SweetSoft JSC